Kategori / Bostad

Kutterspån – en gammal men användbar produkt

Så långe människan har jobbat med trä så har man haft kutterspån. Kutterspån är träavfall som i regel kommer ifrån snickeri och sågverk. Från början så använde man kutterspån för att värmeisolera hus och byggnader. Om man renoverar ett gammal hus så är det än idag möjligt att hitta kutterspån i väggar, golv och tak som ett värmeisolerande material. Idag är detta inte tillåtet i Sverige då det inte är brandsäkert och ska tas bort om man vet att det finns huset eller byggnaden. Kutterspån har även används för att värma upp trä som behöver torkas av någon anledning och även av industrier för papperstillverking. Idag är kutterspån inte använt som isolering på grund av brandfara, men det används ibland fortfarande vid torkning av trä men oftast så används det i djurhållning.

Kutterspånen för husdjur och djurhållning.

Kutterspån har genom tiderna används för en rad olika ändamål. Allt från isolering i hus och byggnader och som bränbart material för torkning av trä. Idag är det lite annorlunda efter som att kutterspån mest använda inom djurhållning.

Kutterspån som strö.

Har man gnagare så som hamster, kanin och marsvin så använder man i regel spån som strö till dem i buren eftersom det är relativt billigt och ger bra värme. Det blir mysiga bon och är relativt lätt att göra rent och bya ut. Det är inte konstigt att det blivit ett populärt material.

Även vid större djurhållning används kutterspån. Hästar, kor, får och liknande djur står ofta på en bädd av spån under de månader de spenderar mer tid inomhus. Det har en bra uppsugningsförmåga, är även här lätt att göra rent och byta ut när det behövs. Spånet är i regel helt utan kemikalier och skadar inte djuren även om de skulle råka äta det. Det är inte konstigt att det har blivit ett populärt material för djurägare.

Varför skall man höja taket?

De flesta hus har en normal takhöjd som ligger på 2.20 meter ovan golvet. Våningen kan bli mer charmig om man har en möjlighet att höja taket. Detta ger en större rymd åt rummet och passar allra bäst i ett vardagsrum. Med ett högre tak får man även bättre luftcirkulation eftersom värmen stiger upp emot taket.

Det kostar en hel del att höja tak i våningen, men om det finns en vindsvåning i huset är det fullt möjligt. Kostnaden för det totala arbetet ligger mellan 100.000 till 500.000 beroende på hur mycket arbete som ska utföras. Om man vill våga sig på att utföra arbetet på egen hand är detta ett stort arbete som kräver goda förkunskaper. Skulle man sakna detta bör man helst låta en hantverkare utföra arbetet, då stora fel kan uppkomma om man gör några enkla misstag.

Hur gör man när man höjer ett tak?

Om golvbjälklaget sitta ihop med rummens takåsar med så kallade snedsträvor får man problem. Då måste man göra en konstruktion som innebär att reglarna blir synliga i taket. Man använder sig av gipsskivor och isolering om man bara vill öppna upp och därigenom höja innertaket. Man bör inte ändra i takets övriga konstruktion, vilket skulle föranleda en minskad bärighet i taket.
Vid höjningen av taket river man först ut det gamla innertaket och isoleringen. I samband med detta måste elen kopplas om, vilket ofta medför ändringar av rör och takdosor för dessa.

Man måste sedan ordna en luftspalt och lutning i nocken. När detta är gjort bygger man på takstolarna för att ge tillräckligt med isolering. Man bör sedan regla för innertaket och montera detta. Därefter ordnar man väggarnas gavlar, spacklar, målar och spikar lister. Ordna därefter till utseendet på takstolarna så att de blir estetiskt tilltalande att titta på.

Lokaler i Aneby

Företagsamheten i Aneby är stor. Aneby är den ledande kommunen inom Jönköpings län när det kommer till företag och arbetssamhälle. Att hyra lokaler Aneby är därför givande och inspirerande då man omges utav så många fler som har samma inriktning i livet och karriären som man själv anser sig ha.

Lokaler är svårt att få tag på idag, särskilt eftersom att man nästan alltid är i behov utav en speciell storlek, ett passande pris, en lokal med rätt förutsättningar helt enkelt. Så letar du i Jönköpingstrakterna efter en lokal är det ett otroligt bra råd att leta just i Aneby där du kommer att kunna knyta goda kontakter för ett vinnande företagsliv.

Hur hittar jag enklast en bra lokal i Aneby?

Om man arbetar inom ett företag eller driver det själv så är det ofta så att man redan har kontakter inom de världar där man brukar röra sig, så som när det kommer till att hyra lokaler och andra tjänster där man är i stort behov av att kunna komma i kontakt med en stor andel människor och känner någon som kan förmedla information om vart man kan hyra, vem man kan hyra av, vilka priser som gäller och mycket mer. Men är det så att man är ny på marknaden eller kanske har haft samma lokaler i Aneby eller i närområdet länge och inte riktigt har koll på vilka det är som har de rätta kontakterna så är det bra att börja kika om vilka förmedlingsfirmor och liknande det är som finns här så kommer du att få mycket god hjälp med att hitta just den typ av lokal som du och ditt företag önskar att få. Eftersom det är så viktigt med en produktiv och gynnsam lokal för att affärerna ska gå framåt och verkligen vara vinstindrivande för alla parter.